15 Οκτωβρίου 2022 George Anastopoulos

Ψυχοθεραπεία ζεύγους

Όλες οι σχέσεις περνάνε από δυσκολίες κατα καιρούς. Στη θεραπεία ζευγαριού, το ζευγάρι επεξεργάζεται τα θέματα που το δυσκολεύουν στην σχέση του, βελτιώνει την επικοινωνία του και ως εκ΄ τούτου και την σχέση του.
Το θεραπευτικό ζευγάρι μπορεί να δουλέψει στην ψυχοθεραπεία ζεύγους θέματα που αφορούν το γονεϊκό ρόλο, την αυτονομία του κάθε μέλους
αλλά και την ερωτική τους σχέση. Μπορεί κανείς να ωφελειθεί από τη θεραπεία ζεύγους μέσα από την εξερεύνηση του πως λειτουργείτε σα ζευγάρι και να ενισχύσετε τη σχέση σας, την επικοινωνίας σας και την οικειότητα.
Το ζευγάρι μέσα από τις τέχνες μπορεί να στηρίξει την συμμαχία του και τον μεταξύ του διάλογο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει την εικαστική δημιουργία για να αυξήσει την ευαισθησία του στο φαινόμενο της μεταβίβασης και της αντιμεταβίβασης, να βελτιώσει την πρόσβαση σε μη λεκτικές αυθόρμητες συμπεριφορές, αλλά και να επιτρέψει να εκφραστούν με ασφάλεια δύσκολα και ανείπωτα συναισθήματα.