15 Οκτωβρίου 2022 George Anastopoulos

Ομαδική ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι ένα μοντέλο αποτελεσματικής μορφής ψυχοθεραπείας,  που χρησιμοποιείται παγκοσμίως περισσότερο από ένα αιώνα. Αν ο κύριος σκοπός μιας θεραπείας είναι η ανάπτυξη της επίγνωσης και της προσαρμογής, αλλά και η εγκαθίδρυση μιας ζωτικής εσωτερικής αρμονίας μεταξύ της κοινωνίας και του ατόμου, η ομαδική Ψυχοθεραπεία έρχεται να συνδέσει αυτά τα δύο. Η ομαδική εμπειρία αποτελεί έναν μικρόκοσμο για την ώσμωση των ανθρώπινων φαινομένων και καταστάσεων, αποτελεί μια ευκαιρία για διορθωτικές εμπειρίες επομένως και θεραπευτικές. Μέσα από τις διεργασίες της ομάδας, το προσωπικό πρόβλημα, από ζήτημα ψυχολογικό που χρήζει θεραπείας, ανάγεται  σε κοινό, δημόσιο βίωμα καθώς εν τέλει αφορά έμμεσα ή άμεσα όλα τα μέλη της. Η καθολικότητα αποτελεί ένα καθοριστικής σημασίας παράγοντα της ομαδικής θεραπείας.

H ψυχοθεραπευτική ομάδα αποτελεί ένα ασφαλές πλαίσιο όπου ο πόνος και όλα τα δύσκολα συναισθήματα αναγνωρίζονται και εμπεριέχονται, αλλά και μετουσιώνονται μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσονται στην ομάδα. Η ομάδα λειτουργεί σαν καθρέφτης των συστημάτων που έχουμε βιώσει, με τους ρόλους που έχουμε υοθετήσει και μας επιτρέπει να δούμε νέους τρόπους συσχέτισης με τους ανθρώπους. Η θεραπευτική επίδραση των τεχνών στην ομαδική ψυχοθεραπεία είναι καταλυτική. Μέσα από την δημιουργική διαδικασία αναπηδούν από το ασυνείδητο πληροφορίες, που είναι βαθιά κρυμμένες από τη συνειδητή πραγματικότητα μας, και που εμπεριέχουν μεγάλη σημασία και εσωτερική γνώση για να μας φωτίσουν στην διαδρομή της αυτογνωσίας μας.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε αυτούς που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που επέρχονται στην προσωπική τους ζωή  και να αναπτύξουν νέους διαύλους επικοινωνίας με τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους.

Η ομάδα δέχεται ενήλικες, άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Προϋπόθεση για συμμετοχή στην ομαδική ψυχοθεραπεία  είναι τουλάχιστον δύο ατομικές συνεδρίες με τις συντονίστριες.