27 Οκτωβρίου 2022 George Anastopoulos

Οικογενειακή θεραπεία μέσω τεχνών

Στην οικογενειακή θεραπεία, επεξεργαζόμαστε τις σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται αναμεταξύ τους τα μέλη της οικογένειας. Σκοπός της οικογενειακής θεραπείας είναι η κατανόηση της σύνθεσης, της δομής και των κανόνων της, βελτίωση της λειτουργίας της οικογένειας ως σύστημα αλλά και η βελτίωση της λειτουργικότητας του κάθε μέλους της  ξεχωριστά.

Η οικογενειακή – θεραπεία επικεντρώνεται στο μικρόκοσμο της οικογένειας ως μια κοινωνική ομάδα με τη δική της σύνθεση, δομή και κανόνες. Τα μέλη αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας μια ισχυρή δυναμική. Η κατανόηση της συμπεριφοράς ενός μέλους συν εξαρτάται από την συμπεριφορά των λοιπών μελών.

Στην οικογενειακή θεραπεία η έμφαση μετατοπίζεται από το ίδιο το άτομο και επικεντρώνεται στο διαπροσωπικό κομμάτι της οικογένειας Με αυτό τον τρόπο κάθε άτομο είναι βασικό για την λειτουργία στο όλον του συστήματος. Διερευνάται το παρελθόν, αλλά η θεραπευτική αξία αφορά οτιδήποτε βιώνεται στο παρόν – στο «εδώ και τώρα».

Η δημιουργικότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικογενειακή θεραπεία και στον θεραπευτικό στόχο της αλλαγής της οικογενειακής δυναμικής, στην συναισθηματική της ανάπτυξη, στην λειτουργική δραστηριοποίηση αλλά και στην προσωπική ολοκλήρωση των μελών της. Τα μέλη της μέσα από τις τέχνες, έρχονται σε επαφή με ένα εναλλακτικό μέσο επαφής.

Η τέχνη δρα ως μέσο ανακούφισης της πίεσης και των εντάσεων του οικογενειακού συστήματος, αλλάζοντας σιγά σιγά την αρνητική ένταση και το θυμό σε θετική ενέργεια παραγωγική για το σύνολο των μελών της. Μέσα από την εικαστική και την εκφραστική θεραπεία αναγνωρίζουν ένα πρωτόγνωρο δυναμικό τους, με τις αισθήσεις, την συγκίνηση και την ικανοποίηση της δημιουργίας αποκτούν νέους τρόπους αλληλεπίδρασης, αναγνωρίζουν την μοναδικότητα τους, οδηγούνται στην ασφαλή αυτοαποκάλυψη τους, στην ενδυνάμωση  τους, στην αλλαγή συμπεριφορών τους, την αυτοπραγμάτωση και τελικά την αποκατάσταση των σχέσεων τους.

Η διάρκεια και η συχνότητα της θεραπείας καθορίζεται από τον θεραπευτή και την οικογένεια ύστερα από συνεννόηση. Κάθε συνάντηση διαρκεί 1 ώρα και η συμμετοχή αφορά όλα τα μέλη.