15 Οκτωβρίου 2022 George Anastopoulos

Δημιουργική Εποπτεία

Η δημιουργική εποπτεία βοηθάει τον θεραπευτή να φέρει το βίωμα και να έρθει σε επαφή με τα συναισθήματα που αναπτυσονται στη θεραπεία καθώς δίνει μια εικονα των δυναμικών στις ομαδες.
Οι θεραπευτές εξερευνούν μέσα απο τη τεχνη και τις προβολές/ μεταφορές τους ρόλους που αναλαμβάνουν στη θεραπευτική συνεδρία καθως και μια σφαιρική εικόνα των συνεδριών.
Η δημιουργική εποπτεία γίνεται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας ανεξάρτητα από την θεωρητική κατεύθυνση που ακολουθούν.
Οι εποπτευόμενοι ψυχοθεραπευτές χρησιμοποιούν την μεταφορά, την κίνηση, προβολικές τεχνικές, ιστορίες και παίξιμο ρόλων για να διερευνήσουν θέματα που μπορεί νανα αφορούν την θεραπευτική διαδικασία, τη θεραπευτική σχέση, την αντιμεταβίβαση του θεραπευτή, το ευρύτερο πλαίσιο.